Tìm kiếm tin tức
Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện
Lộc Bình: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hoà An
Cập nhật 10/11/2023

Sáng ngày 10/11, thôn Hòa An, xã Lộc Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Minh, UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Nguyễn Hải Đăng, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự và tặng hoa chúc mừng bà con nhân dân. 

Thôn Hòa An, xã Lộc Bình có 189 hộ gia đình, với 1.159 nhân khẩu, trong đó có 9 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo. Trong thời gian qua, thôn Hòa An đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương pháp luật; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục, phong trào văn hóa, thể thao; tình hình an ninh nông thôn được giữ vững; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm 4 hộ so với năm 2022. Số hộ đạt gia đình văn hóa là 98,90%, có 100% bà con tham gia bảo hiểm y tế,…
Bên cạnh đó, nhiều hộ đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, nhiều mô hình nuôi cá lồng đem lại kinh tế khá, đưa giống lúa xác nhận vào sản xuất đạt 90%, đã vận động bà con nhân dân đóng góp xây dựng thắp sáng đường quê được 2 tuyến với chiều dài hơn 1,3 km.
Trong thời gian tới, thôn Hòa An tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua do các cấp phát động gắn với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; Kịp thời kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tăng cường đối thoại với nhân dân; tập trung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 
Công Tuyển
Các bài viết khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 107.617
Đang truy cập 9