Tìm kiếm tin tức
Tra cứu Văn bản
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
45 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
20-QÐ/HU09/10/202309/10/2023xQuy định 20-QĐ/HU, ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số chế độ chính sách thăm viếng đối với cán bộ
TT28/09/202328/09/2023xĐề cương Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh Đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023)
19-QÐ/HU15/09/202315/09/2023xQuy định 19-QĐ/HU, ngày 15/09/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
302/LÐTBXH21/04/202321/04/2023xTỔNG HỢP HỘ NGHÈO KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
27-CTr/HU14/04/202314/04/2023xChương trình thực hiện Chương trình 19-CTr/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
23-NQ/HU14/04/202314/04/2023xNGHỊ QUYẾT Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 (khóa XV)
90-KH/HU14/04/202314/04/2023xKế hoạch thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
92-KH/HU14/04/202314/04/2023xKế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 22/11/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
185/BC-LÐTBXH16/03/202316/03/2023xTỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN THOÁT NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2023
18-QÐ/HU01/03/202301/03/2023xQuy định 18-QÐ/HU, ngày 01/03/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quy hoạch cán bộ
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345
Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 107.592
Đang truy cập 5