Tìm kiếm tin tức
Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện
Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Cập nhật 03/08/2023

1. Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 với cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 từ thứ sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ hai ngày 04/9/2023. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

2. Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 với người lao động

2.1. Đối với người lao động có chế độ 01 ngày nghỉ hằng tuần (Chủ Nhật)

- Nếu người sử dụng lao động chọn nghỉ thứ sáu ngày 01/9/2023 thì Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục (từ thứ sáu ngày 01/9/2023 đến hết chủ Nhật ngày 03/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ và 01 ngày nghỉ hằng tuần.

- Nếu người sử dụng lao động chọn nghỉ chủ Nhật ngày 03/9/2023 thì Lễ Quốc khánh năm 2023 người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục (từ Thứ Bảy ngày 02/9/2023 đến hết Thứ Hai ngày 04/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ và 01 ngày nghỉ bù.

2.2. Đối với người lao động có chế độ 02 ngày nghỉ hằng tuần (thứ bảy và chủ nhật)

- Nếu người sử dụng lao động chọn nghỉ thứ Sáu ngày 01/9/2023 thì Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục (từ thứ sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ hai ngày 04/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù.

- Nếu người sử dụng lao động chọn nghỉ chủ Nhật ngày 03/9/2023 thì Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục (từ thứ bảy ngày 02/9/2023 đến hết thứ ba ngày 05/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ và 02 ngày nghỉ bù.

                                                             Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/

Các bài viết khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 107.585
Đang truy cập 5