Tìm kiếm tin tức
Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện
Thông báo kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy 6 tháng cuối năm 2023
Cập nhật 19/07/2023
THÔNG BÁO
kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân
 của đồng chí Bí thư Huyện ủy 6 tháng cuối năm 2023
-----
 
Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Huyện ủy thông báo kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy 6 tháng cuối năm 2023 cụ thể như sau:
I. Lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân
1. Lịch tiếp dân định kỳ

Thời gian

Địa điểm

Tháng 7

Xã Lộc Bình

Tháng 8

Thị trấn Lăng Cô

Tháng 9

Thị trấn Phú Lộc

Tháng 10

Xã Vinh Mỹ

Tháng 11

Xã Lộc Thủy

Tháng 12

Xã Vinh Hiền

 
2. Tiếp dân đột xuất
- Khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau.
- Khi có vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
II. Tổ chức thực hiện
1. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy theo kế hoạch.
2. Trung tâm Văn hóa & Thông tin huyện thông tin rộng rãi cho nhân dân biết về thời gian, địa điểm tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại các xã, thị trấn.
 
Tập tin đính kèm:
Các bài viết khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 107.587
Đang truy cập 3